Logo - Naar homepagina
Aanmelden
Sleutel
E-mail:
Wachtwoord:
Vakantie-woningen.be - Naar homepagina  
U bent hier: home > algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Vakantie-woningen.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Vakantie-woningen.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Vakantie-woningen.be. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.


Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Vakantie-woningen.be, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn, uw naam, e-mail adres, url, enz.. Vakantie-woningen.be zal NOOIT deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.


Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
- voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service.
- voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes.
- om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Vakantie-woningen.be.


Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het inlogsysteem. Onze cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 2 uur. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan onze sites en andere sites op internet. U kan zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.


Uw rechten

Voor meer algemene informatie kunt u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.


Melding van schending van privacy

Indien u meent dat een Vakantie-woningen.be lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om Vakantie-woningen.be daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: privacy@vakantie-woningen.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.


Controle van uw privécommunicatie

Vakantie-woningen.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Vakantie-woningen.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatie-mailings, zonder dat deze lijst beperkend is.


Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Gratis

De adverteerdienst van Vakantie-woningen.be is volledig gratis voor particulieren, handelaars en makelaars.


Nederlands

Vakantie-woningen.be is een Nederlandstalige website. Alle advertenties dienen in het Nederlands te worden opgemaakt. U mag vertalingen van uw advertentie plaatsen onder de advertentietekst van uw Nederlandstalige advertentie, maar niet als aparte advertentie.


Spam

Het is niet toegestaan om gebruikers van Vakantie-woningen.be ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. Vakantie-woningen.be en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan Vakantie-woningen.be gerelateerde spam kunt u een e-mail sturen aan abuse@vakantie-woningen.be

Ook het meervoudig toevoegen van dezelfde advertentie wordt aanschouwd als SPAM. Het heeft geen nut eerst uw advertentie te verwijderen om ze nadien terug toe te voegen. U kunt uw advertentie eenvoudig verlengen wanneer u ze terug bovenaan de lijst wil krijgen.


Inhoud

Vakantie-woningen.be is niet verantwoordelijk voor de prijzen, inhoud en eventuele afbeeldingen die in de advertenties voorkomen.


Opmaak advertentie

Het is niet toegelaten om in de titel van uw advertentie opmaakelementen (streepjes, sterretjes, spaties,...) te gebruiken met als doel uw advertentie meer aandacht te geven.


Referral-programma's

Advertenties om referralprogramma's promoten zijn niet toegelaten.


Betaalnummers

Advertenties waarin gevraagd wordt naar een betaalnummer (070, 090x,...) te bellen of te SMS-sen, zijn verplicht om het juiste tarief bij het telefoonnummer te vermelden.


Websites

Een advertentie kan voorzien zijn van een website-adres. Advertenties die echter enkel tot nut hebben reclame te maken voor een website, worden verwijderd tenzij ze een kwaliteitsvolle dienst/product promoten die een meerwaarde betekenen voor deze website.


Wijzigingen

Vakantie-woningen.be behoudt het recht de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennis. Bent u niet akkoord met onze Algemene voorwaarden, verwijder dan uw advertenties.


Klachten, opmerkingen, suggesties,...

Hebt u een klacht of suggesties over onze website? Laat het ons zeker weten!

Veel succes op uw zoektocht!